Úvodní slovo

Úvodní slovo

Na začátku tohoto roku zastupitelstvo města Hejnice představilo zastavovací studii, která má být realizována na zhruba dvouhektarovém mokřadu nacházejícím se na takzvaném Skalním městě. Studie počítá s výstavbou třinácti domů, dětského hřiště a nutné infrastruktury. Voda, která se na území bezesporu nachází, má být dle návrhu svedena do dvou nádrží, či tůní. Podle našeho mínění se ale tímto zásahem zásadně změní funkčnost tohoto unikátního místa a proto jsme oslovili několik odborníků – architektů, biologů a ekologů, aby vypracovali alternativní návrhy využití současného zanedbaného mokřadu.

Kdysi byla chloubou města Klášterní ulice, s množstvím obchodů, stánků, hotelem. Dnes zbyla bazilika. Místo toho, aby se toto původně malebné město plné života zvelebovalo, vystaví se satelit.

Pojďme dát šanci nápadu, který by propojil centrum města s blízkým okolím. Po návštěvě baziliky lze dojít na vyhlídku Triangl, odkud by se návštěvníci mohli kochat pohledem na vodní hladiny mokřadních tůní s divokou květenou a ptactvem, místy ke hře pro děti i odpočinku pro dospělé. Toto místo by se pak mohlo stát dalším zastavením na nenáročné trase.

Není jen naším názorem, že vzhled Hejnic se novou výstavbou spíše zkazil a je tedy na čase zde vytvořit něco hezkého, příjemného, lákavého. Původní vzhled Klášterní ulice a slávu Hejnic spojenou především s hotelem Perun už se vrátit nepovede.

Nyní máme ale jinou šanci. Mluví se o turismu a jeho podpoře. Zatím turisté a cyklisté spíše Hejnicemi prochází a projíždí – pomineme-li zastávku na zmrzlinu či kávu v cukrárně před bazilikou. Pojďme nabídnout jim, ale také maminkám s dětmi, starším lidem či handicapovaným, kteří náročnější výlety nezvládnou, příjemné relaxační prostředí i uvnitř města. Nevěřím tomu, že sem budou návštěvníci jezdit, aby procházeli satelitními městy, připomínající předměstí. Rozvoj města nemusí za každou cenu znamenat zástavbu města.

Pojďme v Hejnicích udělat jednou něco pěkného – je na čase.

Kristýna Housová