Hejnický mokřad

Chiméra, nesmysl nebo příležitost?

Hejnický mokřad – chiméra, nesmysl nebo příležitost?

Mgr. Jan Korytář


Video



Prezentace

Hejnický mokřad – chiméra, nesmysl nebo příležitost?