Hejnický mokřad

Chiméra, nesmysl nebo příležitost?

Hejnický mokřad – chiméra, nesmysl nebo příležitost?

Mgr. Jan Korytář


VideoPrezentace

Hejnický mokřad – chiméra, nesmysl nebo příležitost?