Historie lokality

Vzpomínky jednoho místního starousedlíka ...

Pohled na lokalitu budoucího mokřadu - pohled z vrchu.

Éra šetrného zacházení v souladu s přírodou ...

"Staří usedlíci, kteří ctili přírodu mnohem lépe, udělali soustavu deseti centimetrových stružek vedených po spádnici do strouhy podél cesty, z ní do potoka ústícího do Smědé. Prameniště pod terénním zlomem má několik vývěrů, které nelze beztrestně "ucpat betonem".

Tato luční plocha byla ještě v padesátých letech minulého století obhospodařována koňmi a lehkými sečkami na píci. "Chytré hlavy" v rámci pokroku přišly s nápadem, sekat místo s koňmi, s traktorem, který v podmáčené půdě utopily a tím se nastartovala éra devastace."

Éra devastace ...

"Korunu tomu nasadili soudruzi, kteří se stejnými pohnutkami jako dnes, přišli koncem osmdesátých let s nápadem vybudovat zde betonárku! Přišli lidé s buldozery a jinými stroji, naprosto neznalí, kteří dotvořili plochu do stavu nynějšího, v domnění, že zmeliorují - položili zde mnoho kilogramů ocelových trubek, které měly vodu odvádět. Ovšem voda do kopce neteče. Tím vznikla totální "bažina" zarostlá náletem a rákosím, s mnoha vedlejšími efekty, jako je voda ve sklepích stávajících obyvatel a podmáčenými plochami daleko za tímto pozemkem. Jistě se utratily značné finance, které mohly posloužit na užitečnější a chybějící infrastrukturu, ale koho to zajímá."

Nyní chtějí devastaci oblasti dokončit ....

"Zde předložený záměr nemá oporu v celkovém seriózním průzkumu. Lidé prosazující tento záměr projevují neznalost historického vývoje této lokality."

"Území by jistě zasloužilo celkovou rekultivaci, s obnovou funkce zeleně (nikoliv pralesa), případně s malými oddechovými plochami, ale hlavně s funkcí přirozené krajiny s ohledem na vodní deficit, který do budoucna budí spíše obavy."

Pojďme se vrátit zpět ke kořenům, do éry života v souladu s přírodou.

Může to vypadat lépe než dnes!