Naše návrhy

Mokřad? - prezentace k budoucnosti mokřadu na Skalním městě

Úvodní slovo

Kristýna Housová


Význam hejnického mokřadu pro udržování základních podmínek pro život lidí

Doc. Ing. Josef Seják, CSc.


Hejnický mokřad – chiméra, nesmysl nebo příležitost?

Mgr. Jan Korytář


Mokřad a co dál?

Koncepční rozvaha nad přírodě blízkém řešení lokality.

Mgr. Jan Albert Šturma, Ing. arch. Kristián Holan, Ing. arch. Michal Mráz, Ing. arch. Antonín Hůla a Ing. arch. Lucie Pavlištíková.


Hejnický mokřad

Ing. Dáša Najmanová