Zachraňte mokřad

Naší největší inspirací je příroda...

...pojďte s námi do toho, nenechme si vzít to nejcennější, co tu máme - naši přírodu, naši vodu s jejími obyvateli..

...nenechme si zalít betonem to, co tu je od nepaměti a dnes je vzácností...

...náš mokřad, který je součástí našeho města Hejnice, našeho Skalního města...

...dnes se vracíme ke kořenům, vracíme se k obnovování remízků, mokřadů a tůní

...Skalní město mokřad, nemusíme ho vytvářet….

Pojďte s námi do toho a nenechme si ho vzít!

Proč v době sucha budeme odvodňovat?

Plánovaných 13 domů bytovou situaci stejně nevyřeší, ale nenávratně zmizí cenný kus přírody?

Proč jsou mokřady důležité?