Zachraňte mokřad

Mokřad? - prezentace k budoucnosti mokřadu na Skalním městě

Na začátku tohoto roku zastupitelstvo města Hejnice představilo zastavovací studii, která má být realizována na zhruba dvouhektarovém mokřadu nacházejícím se na takzvaném Skalním městě. Studie počítá s výstavbou třinácti domů, dětského hřiště a nutné infrastruktury. Voda, která se na území bezesporu nachází, má být dle návrhu svedena do dvou nádrží, či tůní. Podle našeho mínění se ale tímto zásahem zásadně změní funkčnost tohoto unikátního místa a proto jsme oslovili několik odborníků – architektů, biologů a ekologů, aby vypracovali alternativní návrhy využití současného zanedbaného mokřadu.

Kdysi byla chloubou města Klášterní ulice, s množstvím obchodů, stánků, hotelem. Dnes zbyla bazilika. Místo toho, aby se toto původně malebné město plné života zvelebovalo, vystaví se satelit.

Pojďme dát šanci nápadu, který by propojil centrum města s blízkým okolím. Po návštěvě baziliky lze dojít na vyhlídku Triangl, odkud by se návštěvníci mohli kochat pohledem na vodní hladiny mokřadních tůní s divokou květenou a ptactvem, místy ke hře pro děti i odpočinku pro dospělé. Toto místo by se pak mohlo stát dalším zastavením na nenáročné trase.

Není jen naším názorem, že vzhled Hejnic se novou výstavbou spíše zkazil a je tedy na čase zde vytvořit něco hezkého, příjemného, lákavého. Původní vzhled Klášterní ulice a slávu Hejnic spojenou především s hotelem Perun už se vrátit nepovede.

Nyní máme ale jinou šanci. Mluví se o turismu a jeho podpoře. Zatím turisté a cyklisté spíše Hejnicemi prochází a projíždí – pomineme-li zastávku na zmrzlinu či kávu v cukrárně před bazilikou. Pojďme nabídnout jim, ale také maminkám s dětmi, starším lidem či handicapovaným, kteří náročnější výlety nezvládnou, příjemné relaxační prostředí i uvnitř města. Nevěřím tomu, že sem budou návštěvníci jezdit, aby procházeli satelitními městy, připomínající předměstí. Rozvoj města nemusí za každou cenu znamenat zástavbu města.

Pojďme v Hejnicích udělat jednou něco pěkného – je na čase.

Význam hejnického mokřadu pro udržování základních podmínek pro život lidí

Doc. Ing. Josef Seják, CSc.

Přečíst příspěvek

Hejnický mokřad – chiméra, nesmysl nebo příležitost?

Mgr. Jan Korytář


Mokřad a co dál?

Koncepční rozvaha nad přírodě blízkém řešení lokality.

Mgr. Jan Albert Šturma, Ing. arch. Kristián Holan, Ing. arch. Michal Mráz, Ing. arch. Antonín Hůla a Ing. arch. Lucie Pavlištíková.

Hejnický mokřad

Ing. Dáša Najmanová

Leták s prezentací k tisku: https://bit.ly/prezentace-treti-letak

Naší největší inspirací je příroda...

...pojďte s námi do toho, nenechme si vzít to nejcennější, co tu máme - naši přírodu, naši vodu s jejími obyvateli..

...nenechme si zalít betonem to, co tu je od nepaměti a dnes je vzácností...

...náš mokřad, který je součástí našeho města Hejnice, našeho Skalního města...

...dnes se vracíme ke kořenům, vracíme se k obnovování remízků, mokřadů a tůní

...Skalní město mokřad, nemusíme ho vytvářet….

Pojďte s námi do toho a nenechme si ho vzít!

Proč v době sucha budeme odvodňovat?

Plánovaných 13 domů bytovou situaci stejně nevyřeší, ale nenávratně zmizí cenný kus přírody?

Proč jsou mokřady důležité?